Hadron, fellesbetegnelse for elementærpartikler som er karakterisert ved sterk vekselvirkning. Hadroner med halvtallig spinnkvantetall (se spinn) kalles baryoner, de med heltallig spinnkvantetall kalles mesoner. All hadronisk materie er satt sammen av kvarker og antikvarker.