Urkraft, vanlig navn på krafta (kreftene) som virka ved universets begynnelse, big bang. En tenker seg at ved big bang var det bare ei type kraft, slik at de kreftene vi kjenner i dag, gravitasjon, elektromagnetisme, svak og sterk (kjerne-)kraft, bare er ulike sider ved samme kraft, urkrafta. Etter hvert som universet utvida seg og ble nedkjølt, viste kreftene seg som forskjellige krefter. Se big bang, kosmologi, forent teori, elementærpartikkelfysikk.