B-meson, elementærpartikkel, ca. 5 og en halv ganger så tungt som protonet, bygd opp av en (anti-) b-kvark og en lettere kvark (u, d eller s). B-mesoner kan henfalle (desintegrere, spaltes, omdannes) på mange forskjellige måter, mest typisk til et D-meson (som inneholder en c-kvark) pluss lettere partikler, f.eks pi-mesoner og leptoner. B-mesoner har en midlere levetid på ca. 10-10 s. Se kvark, meson og D-meson.