Rho-meson, ρ-meson, subatomær partikkel bygd opp av en lett kvark (u eller d) og en lett antikvark ( eller ). ρ-mesonene finnes i tre varianter, med positiv- og negativ elektrisk ladning og ett elektrisk nøytralt. Disse utgjør en isospinn triplett-tilstand. De er analoge til π-mesonene bortsett fra at ρ-mesonene har spinn 1, som svarer til at kvark og antikvark har parallelle spinn (mens π-mesonene har spinn null og antiparallelle kvarkspinn). ρ-mesonene har en masse 770 MeV/c2, dvs. de er litt lettere enn protonet. De er svært ustabile, har en midlere levetid på omkring 10–24 s, og henfaller (desintegrerer) til to π-mesoner. Se isospinn, kvark, elementærpartikkel.