paritet - fysikk

Paritet er et begrep i kvantefysikken som brukes for å beskrive de romlige symmetriegenskapene til et fysikalsk system.

Faktaboks

Uttale
paritˈet

Paritetsoperasjonen er en matematisk operasjon som består i å skifte fortegn på alle romlige koordinater som inngår i beskrivelsen av systemet. Dette svarer til at man betrakter et nytt system som et speilbilde av det første.

Hvis den første beskrivelsen svarer til et system i en mulig stasjonær tilstand, kan det vises at også den nye beskrivelsen må gjøre det, ettersom bølgefunksjonen (sannsynlighetsamplituden) bare kan ha forandret fortegn, men ikke verdi, under paritetsoperasjonen.

Er fortegnet uforandret, sies systemet å ha positiv paritet. Skifter bølgefunksjonen fortegn, har systemet negativ paritet. Pariteten for et system av partikler bestemmes foruten av partiklenes koordinater også av egenskaper ved de enkelte partikler. Enhver partikkel kan tillegges en indre paritet som enten er positiv eller negativ.

Bevaring av paritet

Hvis et system som undergår en reaksjon alltid har samme paritet før og etter reaksjonen, sies pariteten å være bevart i reaksjonen. Fysisk viser det seg at når pariteten er bevart i en prosess, må også speilbildet av prosessen svare til en fysisk realiserbar prosess. Hvis pariteten ikke er bevart, vil speilbildet av prosessen ikke være realiserbart.

Hvorvidt pariteten er bevart eller ikke, avhenger av hvilke vekselvirkningskrefter som gjør seg gjeldende i prosessen. De mest kjente former for vekselvirkning, elektromagnetisk (mellom elektrisk ladede partikler) og sterk (mellom nukleoner i atomkjernen), er av en slik art at pariteten bevares.

Reaksjoner som ikke bevarer pariteten

Man trodde lenge at dette gjaldt for alle former for vekselvirkning mellom atomære partikler, og det vakte stor oppmerksomhet da T. D. Lee og C. N. Yang i 1956 drog denne antagelsen i tvil, og det ikke lenge etterpå ble vist at pariteten ikke var bevart ved β-desintegrasjon og andre reaksjoner karakterisert ved svak vekselvirkning. For slike reaksjoner må prinsippet om paritetsbevarelse erstattes med et mer generelt prinsipp om kombinert paritets- og ladningssymmetri, såkalt CP-symmetri. Ifølge dette prinsippet vil speilbildet av en prosess svare til en fysisk realiserbar prosess om man samtidig med speilingen foretar en ladningsinversjon, det vil si at man erstatter alle partikler med tilsvarende antipartikler, altså partikler med motsatt elektrisk ladning (mer generelt: motsatt verdi av alle ladningstall). I 1964 fant man at CP-symmetrien heller ikke er eksakt bevart i svake vekselvirkninger.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg