Superstrengteori er et navn på hypotetiske modeller innafor elementærpartikkelfysikk og gravitasjon. Slike modeller tar sikte på å finne en felles beskrivelse for alle krefter i naturen, og har ofte gått under betegnelsen TOE (eng. The Theory of Everything). I slike modeller vil ulike elementærpartikler svare til bestemte svingetilstander på en streng, som er beskrevet i et abstrakt matematisk språk. Se også strengeteori.