En toppkvark er en fundamental partikkel som er den tyngste av de 6 kvarkene, og den tyngste av de fundamentale partiklene. Den første gang påvist eksperimentelt i 1995. Den har masse ca. 175 GeV/c2, det vil si at den er ca. 200 ganger så tung som protonet. Toppkvarken har ei levetid av størrelsesorden 10–25 s, det vil si at levetida er så kort at den ikke rekker å danne bundne tilstander (hadroner) med andre kvarker.