Elektromagnetisk vekselvirkning. Begrepet brukes oftest i kvantefysikk og elementærpartikkelfysikk . Se kvanteelektrodynamikk. I klassisk fysikk brukes oftere Elektromagnetisme og Elektrodynamikk.