C-symmetri er innen elementærpartikkelfysikken en form for ladningssymmetri.