Olaf Skjeggestad, norsk fysiker, dr.philos. 1959, amanuensis ved Universitetet i Oslo 1961–72, professor i elementærpartikkelfysikk ved Universitetet i Bergen 1972–81. Skjeggestad har vært tilknyttet University of Chicago og Brookhaven National Laboratory i USA og CERN i Sveits som forsker, og han er kjent for en rekke arbeider innen eksperimentell elementærpartikkelfysikk. Har også vært engasjert i arbeider med oljeutvinning i Nordsjøen.