Arne Lundby, født i Oslo, norsk fysiker, studieopphold i Birmingham og Chicago 1946–50, Ph.D. ved University of Birmingham 1948. 1951–58 avdelingsleder ved Institutt for Atomenergi, Kjeller. Fra 1958 forskningsleder ved det europeiske forskningssenteret CERN i Genève, professor ved Universitetet i Oslo fra 1966. Lundby er kjent for en rekke arbeider innen den eksperimentelle kjernefysikk og elementærpartikkelfysikk, spesielt for arbeider utført med høyenergi partikkelakseleratorer.