Partikkelfysikk er et annet ord for elementærpartikkelfysikk.