Wienfilter, anordning som utnytter at partikler med samme elektriske ladning og som beveger seg rettlinjet i et kombinert elektrisk og magnetisk felt, vinkelrette på hverandre og på partiklenes bevegelsesretning, har samme hastighet, uavhengig av deres masse. Partikler som har passert wienfilteret og derfor har samme hastighet, får en avbøyning i et magnetfelt som gis av partiklenes masse. Dette kan utnyttes i massespektroskoper.