Tau-lepton, τ-lepton, elementærpartikkel, det tyngste leptonet med elektrisk ladning. Tau-partikkelen har egenskaper som er svært like de to andre elektrisk ladede leptonene, elektronet og myonet, men er vesentlig tyngre, med en masse på ca. 1,8 GeV/c2, dvs. ca. dobbelt så tungt som protonet. Tau-leptonet har en levetid på ca. 3·10–13 sekund, og ble oppdaget i midten av 1970-årene av M. Perl, som i 1995 fikk Nobelprisen i fysikk for denne oppdagelsen. Se lepton.