Perturbasjon, liten forstyrrelse av en enkel, veldefinert bevegelsestilstand. Perturbasjonsmetoden brukes i teoretisk fysikk, særlig i kvantemekanikk og kvantefeltteori som en approksimasjonsmetode for å løse problemer som ikke så lett lar seg løse eksakt. Man finner ei løsning for det enkle, uperturberte systemet og studerer virkninga av perturbasjonen ved hjelp av rekkeutviklinger, der en ved å ta med stadig flere ledd kommer nærmere og nærmere den eksakte løsninga.