Tachyoner, hypotetiske partikler som beveger seg med større fart enn lyshastigheten, c = 3·108 m/s, i tomt rom. Relativitetsteorien tillater eksistensen av slike partikler. Hvis ladede tachyoner eksisterer, vil de sende ut tsjerenkovstråling i vakuum. Man har prøvd å detektere tachyoner ved å observere slik stråling. Men alle forsøkene har vært negative, og det ser ut til at denne typen partikler ikke eksisterer.