Klassisk feltteori, en klasse teorier for å beskrive fordelingen av materie og energi i kontinuerlige systemer. Man ser da bort fra systemets partikkelnatur og fra kvanteeffekter. Teoriene har mange anvendelser: beskrivelse av elastiske legemer, av bevegelse av væsker og gasser og av hvordan elektromagnetiske felt og gravitasjonsfelt oppfører seg. (Se også justerteori.)