Gauge, i elementærpartikkelfysikk, brukt f.eks. i sammensetningene gauge-boson, gauge-teori, gauge-transformasjon. Se justerteori.