John Arve Eide (f. 1959), siden 2015 fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus. Utdannet spesialpedagog og yrkesfaglærer (tømrer og snekker). Rektor ved Jessheim videregående skole 2002 til 2013. Assisterende fylkesdirektør og regiondirektør 2013 til 2015.