Grønlund, tettsted i Gjerdrum kommune, Akershus; 2355 innb. (2007). Nyere boligområde like nordvest for administrasjonssenteret Ask.