Togrenda, tettsted i Ås kommune, Akershus, ved E 6 like sørvest for Vinterbro. Boligområde med 3656 innbyggere(2014).