Hugli, elv i India, West Bengal, den vestlige munning av Gangesdeltaet, forbinder Calcutta med Bengalbukta, 260 km lang. Elven har lett for å forandre løp i det flate terrenget og holdes åpen bare til Calcutta, 145 km fra havet. Den renner gjennom Calcutta-regionen (Hooghlyside), et av Indias mest tettbefolkede og industrialiserte områder. Flere store broer fører over elven. De viktigste havnene ved Hooghly er Calcutta og uthavnen Haldia. Økende bruk av vannet til kunstig vanning av jordbruksområdene i omegnen har redusert vannføringen og resultert i økende sedimentasjon i munningen. Dette har skapt problemer for skipstrafikken.