Subtropene er områdene nærmest nord og sør for tropene. Se subtropiske høytrykksområder.