Fossesprøythabitat (Voss)
I og rundt fosser dannes særegne habitater for arter som tilpasser seg dynamiske livsbetingelser gjennom året.
Fossesprøythabitat (Voss)
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Baoxing - Biodiversity hotspot
Habitatvariasjonen i Baoxing i vestre del av Sichuan i Kina har gjort at dette området regnes som et av verdens "biodiversity hotspots". Området er svært artsrikt, med mange særegne (endemiske) arter, som bare finnes her.
Baoxing - Biodiversity hotspot
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Stavilla, sidevassdrag til Gaula
Vinterhabitat i det nasjonale laksevassdraget Gaula. Adferdsstudier av presmolt av laks i denne elva viste at fisken er nattaktiv ( i de frie vannmasser) om vinteren, og søker skjul i substratet på dagtid.
Stavilla, sidevassdrag til Gaula
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Habitat er innen økologi det oppholdsstedet eller leveområdet som en bestemt plante- eller dyreart foretrekker.

Faktaboks

Uttale
habitˈat
Etymologi
av latin ‘oppholde seg’
Også kjent som

biotop, leveområde

Organismen vil være tilpasset de særegne forholdene på en slik lokalitet, som byr på de best mulige livsbetingelser for denne arten. Det er både snakk om fysiske og kjemiske forhold og om biologiske forhold, det vil si samspill med andre arter.

Eksempler på ulike habitat er vanndam (ferskvann), flomslette, klippestrand og sandstrand ved havet.

Habitatfragmentering

Ved habitatfragmentering dannes det barrierer som deler opp et habitat i mindre områder. Oppdeling av et habitat, både av naturlige årsaker og som følge av menneskelig aktivitet, kan ha konsekvenser for økosystemet og det biologiske mangfoldet i området.

Mange vandrende arter, som fisk, pattedyr og fugler, utnytter ulike områder og har således ulike habitatkrav gjennom året, eller avhengig av livsstadium. Eksempler på tiltak for å avbøte fragmentering kan være fisketrapper forbi demninger i en elv, viltkorridorer eller andre faunapassasjer over eller under veier (for amfibier, hjortevilt).

Habitatreduksjon

Habitatreduksjon er en annen form for habitatødeleggelse. Denne skiller seg fra habitatfragmentering ved at tapet av totalt leveareal blir større.

Tap av leveområder anses som en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, og er en viktig faktor ved utryddelse av arter eller populasjoner.

Naturtyper og variasjon

Et habitat kan beskrives på ulike skalaer, som mikrohabitat, mesohabitat og makrohabitat. Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for all habitatvariasjon i Norge som benyttes i naturforvaltningen for å kartlegge utbredelsen av ulike naturtyper.

Mens noen habitater er veldig stabile, så er andre høyst dynamiske i både tid og utbredelse. Eksempler på dynamiske habitater er flommark (episodiske oversvømmelser ved flommer) eller tidevannssonen (særlig brakkvannsonen som veksler mellom salt- og ferskvann eller flo og fjære).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg