Truede arter, begrep brukt om fauna eller flora som står i fare for å bli utryddet, vanligvis som følge av menneskelig virksomhet.

Stadig flere arter står i fare for å bli utryddet, enten fordi de er ettertraktet eller fordi leveområdene forsvinner. Siden år 1700 er om lag 250 virveldyr utryddet som en følge av menneskelig aktivitet.

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) utarbeider såkalte rødlister (eng. red list) over arter som er truet. Også på nasjonalt nivå utarbeides rødlister, og arbeidet med de norske rødlistene utføres av Artsdatabanken. Den siste listen er fra 2006 og omfatter 3799 arter fra de fleste organismegrupper. Til dette arbeidet ble det vurdert ca. 18 500 arter, av i alt ca. 40 000 kjente arter som er naturlig forekommende og som reproduserer innenfor norske områder.

Artene i rødlistene deles inn i følgende seks kategorier etter sannsynlighet for at arten skal dø ut (med de engelske betegnelser/forkortelser i parentes):

1) Regionalt utdødd (regionally extinct, RE).

2) Kritisk truet (critically threatened, CR), dvs. minst 50 % sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner.

3) Sterkt truet (endangered, EN), dvs. minst 20 % sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner.

4) Sårbar (vulnerable, VU), dvs. minst 10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år.

5) Nær truet (near threatened,NT), dvs. 5 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år.

6) Datamangel (data defiant, DD).

Det er nøyaktige kriterier for hver kategori. En art regnes som kritisk truet dersom den har blitt redusert med 90 % i løpet av tre generasjoner eller 10 år, eller 80 % reduksjon dersom reduksjonen fremdeles pågår, eller dersom populasjonen består av mindre enn 50 kjønnsmodne individer. Både artens naturlige sårbarhet (f.eks. liten utbredelse og populasjonsstørrelse) og menneskelige trusselfaktorer teller altså med.

Oversikt over betegnelser som brukes i kategoriseringen av truede arter. Det er utviklet fem kriteriesett, i tabellen omtalt som A–E, som bedømmingen baseres på. Kriteriesettene inneholder bl.a. populasjonsreduksjon (A), geografisk utbredelsesområde (B), forholdet mellom populasjon og bestandsreduksjon (C), forholdet mellom areal og begrenset populasjon (D) og kvantitative analyser (E).

Forkortelse Norsk betegnelse Engelsk betegnelse Forklaring
EX Utdødd Extinct En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd.
EW Utdødd i vill tilstand Extinct in the Wild Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager o.l.
RE Regionalt utdødd Regionally Extinct En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd i Norge. For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
CR Kritisk truet Critically Endangered En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner, minimum 10 år).
EN Sterkt truet Endangered En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner, minimum 20 år).
VU Sårbar Vulnerable En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
NT Nær truet Near Threatened En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær fremtid.
DD Datamangel Data Deficient En art settes til kategori datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlig at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.