Akershus - natur

Akershus ligger rundt Indre Oslofjord.

Geologi og landformer

Akershus ligger i Akershusgraben som er en del av Osloriften. Landskapet faller i tre hoveddeler:

1) Et småkupert, skogkledt grunnfjellslandskap i øst med flatere, lavereliggende partier med marine løsmasser innimellom. Berggrunnen tilhører Sørøstnorske grunnfjellsområde.

2) Kambrosilurisk skifer og kalkstein vesentlig i de lavereliggende deler av Asker og Bærum samt på øyene i Oslofjorden. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

3) Store, kuperte skogstrakter i Oslomarka med berggrunn av vulkansk opprinnelse i nord og nordvest. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

Klima

Klimaet har tydelig innlandspreg, men Mjøsa og Oslofjorden demper og forsinker vinterkulden i nærliggende områder.

Ekstremværet Dagmar var det verste uværet siden 1992. Trær som blåste over ende stengte flere riksveier. Store deler av Øvre Romerike var sperret, og Hurdal var en tid nærmest isolert. Les mer...

Vegetasjon

Lavlandet i Akershus har fruktbart jordsmonn der det vokser edelløvskog og kalkkjære planter. De høyereliggende områdene har karrig jordsmonn med barskog. Lavlandet er for en stor del bebygget, men det finnes likevel fremdeles også mye jordbruk. De høyereliggende områdene i Oslomarka er for en stor del dekket av skog.

Blåveis er fylkesblomst.

Kulturlandskap

Området omkring Oslofjorden, silurbygdene og innsjøbygdene, hører til blant Norges beste jordbruksbygder. Området har vært bebodd helt tilbake til jernalderen. I de siste tiår er det drevet ensidig kornproduksjon.

Les mer i Store Norske Leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg