Begreper i botanikken

Planter er organismer som hører til planteriket. Planteriket er en av flere hovedkategorier som alt liv er systematisert i. Andre riker er blant annet dyreriket og soppriket. Til planteriket hører blant annet alt det vi til vanlig kaller for trær, busker, blomster, gress, moser, korn og frukt.Et av plantenes mest karakteristiske kjennetegn er evnen til å omdanne uorganiske stoffer til organiske stoffer gjennom fotosyntese. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Begreper i botanikken

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 144 artikler: