Begreper i botanikken

Fagansvarlig

Inger Nordal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 149 artikler: