Maurplanter, planter som på en eller annen måte er nyttige for maur, ved å avgi næring til dem, skaffe dem oppholdssted eller begge deler. Særlig i tropene finnes det en del planter som synes tilpasset samliv med maur. Slike myrmekofiler byr mauren oppholdssted og næring, mens mauren på sin side holder vekk eller jager insekter som kan være skadelige for planten. Mest kjent er artene i den søramerikanske planteslekten Cecropia. I Afrika og tropisk Asia finnes en rekke andre maurplanter, f.eks. Acacia-arter, som huser maur i hule torner. I alt finnes det flere hundre maurplanter i tropene. Planter som blir spredd av maur kalles myrmekokorer.