Heterofylli, forekomst av ulike bladtyper på én og samme plante. Tydelig hos en del vannplanter, hvor undervannsbladene er sterkt oppdelte, mens flytebladene og bladene over vannet har en mer eller mindre hel bladflate.