Dikline planter, planter som har bare enkjønnede blomster (hann- og hunnblomster). Finnes disse på samme individ, er plantene sambu eller enbo, f.eks. gran. Finnes de på forskjellige individer, er de særbu eller tvebo, f.eks. selje.