Koprofil, nitrogenelskende (nitrofil) plante som fortrinnsvis vokser på steder der dyr har etterlatt ekskrementer, f.eks. lav som vokser på toppen av «utkikksteiner» for fugl.