Fylogeografi, gren av biologien der man forsøker å utlede dannelse og utvikling av arter (planter, dyr) ut fra studier av arveanleggene innen og mellom nært beslektede arter, fortrinnsvis ved molekylærgenetiske metoder. For eksempel kan man ved slike metoder vise hvor slekter og familier har hatt sine utviklingssentra og hvilke vandringsveier de har fulgt til sine nåværende områder.