Drageblod, rødfarget harpiks som fås fra vidt forskjellige planter og derfor opptrer i mange sorter. Ostindisk drageblod fås av palmen Daemonorops draco(Sørøst-Asia), kanarisk drageblod fra drageblodstreet Dracaena draco,meksikansk drageblod fra Croton draco,en busk som hører til vortemelkfamilien, og vestindisk drageblod fra Pterocarpus draco,et tre i erteblomstfamilien. Drageblod er brukt til møbelpolitur, til rødt plaster og til farging.