Peristom, (av peri- og gr. 'munn'), tannkrans som sitter øverst på sporehuset hos de fleste bladmoser, og som kommer til syne når kapsellokket faller av. Kan være enkel eller dobbel. Tennene legger seg innover og lukker kapselen i fuktig vær, men spriker i tørt vær og slipper sporene ut av kapselen. Peristom gir gode kjennemerker ved bestemmelse av moser.