Lignoser, vedaktige planter, fellesbetegnelse på trær og busker.