Hengetrær, trær med hengende grener. De plantes gjerne i hager eller på kirkegårder. Noen kan være slik normalt, som f.eks. bjørk, andre kan være avvikende former av vanlige trær, som alm, ask, bøk, eik, einer, gran, pil og rogn. Slike former kan oftest bare formeres ved okulering eller podning høyt oppe på en grunnstamme.