-ales, etterstavelse, betegner orden i planteriket. Eks. Rosales, roseordenen.