En pollinator er en organisme som utfører pollinering. Eksempler på vanlige pollinatorer er blomstersøkende insekter som humler, bier og sommerfugler. Andre arter som besøker blomster, slik som kolibrier og flaggermus kan også være pollinatorer.