Rakletrær, et fellesnavn for trær og busker med rakler. Hit hører valnøttfamilien, porsfamilien, hasselfamilien, bjørkefamilien og bøkefamilien.