Slire, litt upresist botanisk uttrykk som brukes om en rørformet dannelse som omslutter stengel eller andre plante- eller soppdeler. Sliren kan være fremkommet på ulike vis: bladsliren hos bl.a. gress og skjermplanter er den nedre, rørformede bladdelen, mens sliren hos slirekne-artene er dannet av sammenvokste øreblad. Hos en del sopp er sliren ved soppfotens basis rester etter ytre hylle (den tynne, myke hinnen som omslutter den unge soppen) som blir sprengt når soppfruktlegemet strekker seg (se tegning, sopp).