Defoliasjon, løvfall; avløving, også om ødelegging av vegetasjon under krig ved kjemiske midler, defolieringsmidler, defolianter, for å fjerne eksistensgrunnlaget, bl.a. brukt av USA i Vietnam-krigen.