Angosturabark, bark av Galipea officinalisfra Venezuela, eller av Cusparia febrifuga fra Brasil. Kommer i handelen i gule, renneformede stykker. Angosturabark har svak lukt, men sterk, bitter smak og brukes til fremstilling av angosturabitter. Navn trolig etter en havneby i Venezuela.