Fytognosi, (av fyto- og -gnosi), plantekjennskap; beskrivelse av plantene etter utvortes kjennetegn og egenskaper.