Reliktflora, plantearter eller grupper av arter som i nåtiden forekommer som en rest etter tidligere tiders videre utbredelse. Eksempler er de nakenfrøede trærne Metasequoia glyptostroboides og Ginkgo biloba. Den førstnevnte ble oppdaget levende i Kina i 1941, mens Metasequoia-arter i eldre perioder var levende over store deler av Jorden og bl.a. er funnet i fossillag på Svalbard. Ginkgo-slekten hadde en lignende vid utbredelse, men kun den ene, relikte arten som er bevart ved dyrking i tempelhager i Kina og Japan har overlevd til vår tid. Det mest kjente funn de siste årene er fra 1994, da Wollemia nobilis ble funnet i en dyp kløft vest for Sydney.