Biologi

Biologi er læren om den levende naturen. Biologi er en omfattende vitenskap som deles inn i mange disipliner eller grener. Blant de mest sentrale disiplinene er botanikk, zoologi og økologi.Biologien grenser opp mot andre vitenskaper som medisin, kjemi og paleontologi.I snever betydning brukes biologi av og til for å betegne det økologiske: organismenes krav og forhold til miljøfaktorene.Ordet 'biologi' ble først brukt av Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829), Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1837) og Karl Friedrich Burdach (1776–1847) uavhengig av hverandre i årene like etter 1800.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Biologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt