Pneumatoforer, finnes hos mange tropiske mangroveplanter. De vokser loddrett oppover fra røttene nede i slammet. De er gjerne treaktige og forsynt med åpninger (pneumatoder) nær spissen som derved gir luftens oksygen adgang til de underjordiske deler av planten. Se også mangrove.