Fanerogamer, betegnelse først brukt av Linné, motsatt kryptogamer. Dss. frøplanter.