Bryologi, læren om mosene; bryolog, en som studerer mosene.