Bryologi er læren om moser. En bryolog er en som studerer moser.