Botanografi, (av botano- og gr. 'skrive'), plantebeskrivelse; botanograf, plantebeskriver; botanografisk, som hører til plantebeskrivelsen.