Basofil er et begrep som brukes om planter som drives på kalkrik grunn. Se kalkplanter.